Back to Top

Aktuálne dodacie lehoty

PLATNÉ OBJEDNÁVKY ZAPLATENÉ DO 14.12.
BUDÚ DODANÉ DO VIANOC

PLATNÉ objednávky zaslané a zaplatené po 14.12.
dodať do vianoc možná nestihneme

OBJEDNÁVKY ZASLANÉ A ZAPLATENÉ PO 16.12.
DODÁME PO NOVOM ROKU

 
 

Termíny expedície sú závislé na dátumu vytvorenia platnej objednávky, prijatia dát a platby.

S ohľadom na špecifiká zákazkovej výroby môže byť vo výnimočných prípadoch doba výroby dlhšia, než ako je uvedené vyššie. Preto odporúčame fotoprodukty objednávať s rozumným predstihom.