Back to Top
 

PRE STARÚ MAMU

Nástenný fotokalendár s vnúčatami

PRE MAMIČKU

Rodinná fotokniha

PRE MANŽELKU

Fotokniha v mäkkých doskách

 

PRE STARÉHO OTCA

Stolný fotokalendár

 

PRE SESTRU

Fotoobraz z detstva

PRE OTECKA

Panoramatický fotokalendár

 

PRE BRATA

Malú fotoknihu v mäkkých doskách

PRE MANŽELA

Fotoobraz zo spoločnej fotky

 

PRE KAMARÁTKU

Fotky v krabičke

 

Veríme, že darčeky vytvorené z vlastných fotiek sú plné emócií,

a preto sú zaručene tie najúspešnejšie.