Back to Top
 

#ZDIELAMKRABICKU

PODMIENKY AKCIE

 

OBDOBIE TRVANIA

24. júla 2017 - 21. septembra 2017
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu uvedeného termínu.

 

DEFINÍCIE POJMOV

Organizátor - Bontia, a.s., IČ: 25752871, DIČ: CZ25752871, sídlo: Ohradní 1424/2b, 140 00, Praha 4 - Michle, Česká republika, elektronická adresa helpdesk@bontia.sk

Užívateľ - fyzická osoba (súkromná osoba), fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba

 

PRIEBEH

 

Od 24. júla 2017 môžu užívatelia registrovaní na slovenských stránkach Bontia vytvárať krabičky s 32 fotografiami.
Pokiaľ v objednávke krabičky použijú špeciálny kód vydaný spoločnosťou Bontia, po záväznom potvrdení objednávky a uhradení dopravy a balného majú nárok na bezplatnú výrobu krabičky s fotografiami a zároveň získajú ďalší kód na objednanie krabičky s 32 fotografiami. Ten už nemôžu použiť v objednávke vlastnej krabičky, ale môžu ho zdieľať s ďalšími užívateľmi.

Zakaždým, keď zdieľaný kód použije v platnej objednávke svojej prvej krabičky iný registrovaný užívateľ, dostane pôvodný majiteľ zdieľaného kódu ďalší kód na výrobu krabičky s 32 fotografiami zdarma. Ten môže použiť v objednávke vlastnej krabičky s fotografiami.

Kódy možno získať a rozširovať niekoľkými spôsobmi:
E-mailom
Na webe Bontia
Zdieľaním na sociálnych sieťach a webových stránkach
Ústnou formou
Pomocou kartičiek fyzicky priložených k vybraným krabičkám s fotografiami.

 

POUŽITIE KÓDOV

Kódy je možné použiť v súlade s podmienkami uplatňovania kódov.
Organizátor má právo neuznať použitie kódov, ak boli získané či uplatnené v objednávke spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami dostupnými na webe Bontia alebo s presvedčením organizátora.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spracovávanie osobných údajov, podkladov a objednávok sa riadi platnými obchodnými a licenčnými podmienkami Bontia.

 

ORGANIZÁTOR A PARTNERI

Organizátorom akcie je výrobca fotokníh Bontia, a.s., oficiálnym partnerom je Fujifilm.