Back to Top

Catalogue Light

 

Veľkorysý priestor pre kvalitné fotografie je vkusne doplnený voliteľnými textovými poliami. Nenáročnú čitateľnosť textu zaručuje pätkové písmo, ktoré navyše umocňuje dojem z obrazovej prezentácie. Efektívnymi nástrojmi na udržanie prehľadnosti sú čísla stránok a komentáre k jednotlivým fotografiám. Dizajn možno spracovať  v dvoch farebných variantoch.

Použité písmo: Source Serif Pro (náhľad písma)